توضیحات کاره

تهیه مدل از فایل های تهیه شده با ابر نقاط و فرمت STL به فایل catpart جهت تهیه نقشه ساخت. 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل با فرمت stp یا هر فرمتی که نیاز باشه.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای هر ساعت   در 6 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.