توضیحات کاره

هزینه ترجمه (فقط انگلیسی به فارسی) به شکل زیر می باشد: 

 

الف- فیلم غیر تخصی - (بدون وجود زیر نویس) : دقیقه ای 9500 تومان.

ب- فیلم های عادی (با زیر نویس) - دقیقه ای 9000 تومان. 

ج- فیلم های تخصصی (بدون وجود زیر نویس): دقیقه ای 15000 تومان. 

د- فیلم های تخصصی  (با زیر نویس) : دقیقه ای 12200 تومان. 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل SRT ترجمه یا متن تایپ شده فیلم را تحویل مشتری خواهد شد

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  ترجمه 1 دقیقه از روی زیر نویس 7 روز 10,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های iman2000