توضیحات کاره

باتوجه به نیاز شما اسکریپت مورد نظر را تغییر و رفع باگ می کنم

وقیمت برای هر آپشن از 10 هزار تومان تا 1 ملیون  تومان می باشد 

برای چک کردن سایت 30 هزار تومان تا 300 هزار تومان می باشد 

برای رفع باگ از50000 هزار تومان تا 500000 هزار تومان می باشد 

دقت داشته باشید قبل از سفارش هماهنگی های لازم را انجام دهید 

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.