توضیحات کاره

من میتونم برای کانال ممبر فیک بیارم با قیمت خیلی خیلی مناسب و همچنین می توانم برای گروه های شما ممبر واقعی ادد کنم

قیمت هزار ممبر فیک کانال 15هزارتومان

قیمت هزار ممبر واقعی گروه 15هزارتومان

ظرفیت ممبر برای هردو تا نامحدود می باشد البته سقف ممبر گروه 30هزارتا میباشد که ظرفیت ما برای ادد کردن نیز تا 30هزارتا می باشد.

قیمت هردو نوع ممبر یکسان می باشد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از انجام سفارش از قبل و بعد کار اسکرین شات تحویل مشتری می دهیم.

درضمن برای هر سفارش بالای هزار ممبر 100ممبر اشانتیون نیز تحویل می گردد.

  • افزایش ممبر به: گروه، کانال
  • نوع ممبرها: فیک (غیرواقعی)، واقعی
  • موقعیت جغرافیایی ممبرها: ایرانی، بین المللی
  • فعالیت ممبرها: فعال، غیرفعال

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

برای افزایش ممبر کانال از نرم افزار های ممبرگیر استفاده می شود

برای گروه ها از چندین شماره های موجود استفاده می شود

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های mohsen6480