توضیحات کاره

سلام 

کلینیک تخصصی مالی وحسابداری محاسب با داشتن کادر مجرب وتوانمند وسابقه چندین ساله درحرفه حسابداری این توانایی را دارد که خدمات خودرا درحوزه های زیر به مخاطبین ارائه نمایدویا به صورت پیمانکاری خدمات مالی بنگاه تجاری شما را برعهده بگیرد :

1.ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی یا حقوقی 

2.تحریر دفاتر قانونی 

3.تهیه صورتهای مالی (تلفیقی)

4.اظهارنامه ارزش افزوده وصورت معاملات فصلی ومالیات بر حقوق

5.مشاوره مالی ومالیاتی 

6.تجزیه وتحلیل وعارضه یابی کسب وکاروارائه بهترین راهکار برای فروش بهتر

7.هرگونه دعوی بیمه ومالیات

8.حسابرسی مالی وبیمه

9.اعزام حسابدارو...

10.کدینگ نرم افزار وفروش نرم افزار

با قیمتی باور نکردنی وکیفیت تضمینی ، هر سند حسابداری فقط 10000تومان

 

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس ازارسال مدارک خواسته شده طبق قرار باتوجه به حجم اسناد درسررسید زمان توافقی پروژه طبق خواست شما تحویل میگردد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های mohaseb1