توضیحات کاره

آشنایی با روش صحیح چیدمان و ترکیب عناصر،تصاویر و متن های موجود در صفحه.
در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 به مشتری دو فایل در قالب های pdfو jpe با مد های رنگی:RGBوCMYKداده میشود.( مناسب برای چاپ و شبکه های اجتمائی و...)

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    انجام بیش از یک بار اصلاحات (نامحدود) +3 روز +30,000 تومان
    ارسال فایل لایه باز   +50,000 تومان
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.