توضیحات کاره

Edit نقشه های فرش از جمله Resize وتبدیل طرح فانتزی به نقشه رابا نرم افزار نقش سازانجام بدم.

قیمت ها بستگی به تراکم شانه فرش دارد:

  • 700 شانه متری 50000 تومان
  • 1200 شانه متری 80000 تومان

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های mohammad1396c