توضیحات کاره

طرح توجیهی شامل سه بخش اصلی بازار، تحلیل فنی و تحلیل مالی ،‌ریالی می باشد. در قسمت اول معرفی محصول به همراه تعیین ماموریت و هدف و چشم اندازه آورده می شود. در واقع طرح کسب و کار سندی است که میزان هزینه ها و درآمدهای بیزنس شما رو برآورد کرده و به مثابه برنامه ای برای تعیین نقاط هدف تولید و حتی قیمت گذاری بیزنس شماست. می توان گفت مسیر توسعه کسب و کار فعلی شما را طرح کسب و کار یا bp روشن می سازد.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک طرح توجیهی بسته به درخواست شامل هر کدام از سه بخش اصلی تحقیقات بازار، تحلیل فنی و تحلیل مالی، ریالی بیزنس شما براشا هزینه های واقعی در قالب ورد و تعداد صفحات و فرمت مورد نیاز متقاضی ارائه می گردد. قیمت یک طرح توجیهی بستگی به میزان سرمایه ثابت آن طرح دارد. و به عنوان درصدی از سرمایه ثابت طرح یا براساس درصدی از مقدار وام تعیین می گردد. لذا مشخص شده قیمت طرح بستگی به بررسی طرح دارد.

  توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

  بخشی از نمونه طرح تهیه شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  قیمت پایه  برای  بخش مالی طرح 7 روز 200,000 تومان
  سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

  سایر کاره های moghtased