توضیحات کاره

شما با ایجاد سفارش میتوانید 5 تا از سهم های مورد نظر هود را برای ما ارسال کنید تا در همان روز و بعد از 6 ساعت سفارش هود را به صورت تحلیل نکنیکال تحویل بگیرید . تحلیل نکنیکال به صورت یک فایل PDF به شما داده می شود.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

5 تا از سهم های خود را که اعلام نموده بودید را به صورت عکس تحلیل تکنیکال بر روی نمودار تحویل بگیرید. و سیگنال خرید یا فروش آن در همان عکس مشخص خواهد شد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های kasra.nazhandali