توضیحات کاره

من میتونم براتون بخش html و css سایت هایتان را تعمیر یا بسازم

اگر با فالبی که خریدید نا راضی هستید و میخواهید تغییراتی را در ان ایجاد کنید من در خدمتم

اگر میخواهید یک چیزی به سایتتون اضافه کنید در خدمتم

برای کار های مذهبی تخفیف هم داریم

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل html و css

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  قیمت پایه  برای  ایجاد تغییرات کوچیک مثل تغییراتی در فوتر 21 روز 30,000 تومان
  ایجاد تغییرات متوسط +14 روز +20,000 تومان
  ایجاد تغییرات زیاد +21 روز +70,000 تومان
  سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.