توضیحات کاره

رسم کلیه نقشه های دستی و پروژه های معماری و صنعتی در محیط اتوکد. برای هر دقیقه کار هزار و پانصد تومان دریافت میشود.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل dwg  و همچنین pdf. در صورت نیاز شما خورجی های دیگر هام قابل ارائه است.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  هر ساعت کار 3 روز 120,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های mmdmolaeinia