توضیحات کاره

قیمت پایه هر پروژه برای هر ساعت مدلسازی 100 هزار تومان

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پروژه شامل فایل های مدل سازی و هر خروجی تنش و سایر متغییرهای مدل به خواست مشتری

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  هر ساعت مدلسازی 14 روز 100,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های minoshi2-59