توضیحات کاره

ترجمه و ساخت زیرنویس فیلم و کلیپ ها 

ویرایش زیرنویس ها 

زیرنویس فارسی و انگلیسی

ساخت زیرنویس ها برای هر دقیقه ۴ هزار تومان

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل srt زیرنویس 

 

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های Mina.moghadasnejad