توضیحات کاره

قیمت پایه برای هر بنر 20 هزار تومان میباشد

برای هر پوستر 25 هزار تومان میباشد

هر 2 عدد بنر 1 بنر به شما هدیه میشود

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

سفارش مشتری بصورت یک فایل فشرده یا باز به وی تحویل داده میشود...

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های ASIA