توضیحات کاره

من یک کارت ویزیت اختصاصی برای شما طراحی می کنم که هم شیک، هم ساده، و هم جذاب است.

بعد از دریافت مشخصات شما، دو نمونه (مدل) به شما پیشنهاد می کنم. هر کدام که مورد پذیرش شما واقع شد، به طور کامل طراحی و تقدیم می شود.

با احترام، لازم است برای دریافت طرح های نمونه اضافی، هزینه اضافی بپردازید.

اگر اطلاعات تحویلی شما به اشتباه روی کارت درج شده باشد، 100 بار هم لازم باشد، اصلاح می کنم. اما اگر اطلاعاتی که می دهید تغییر کند، فقط دو بار آن را اصلاح می کنم.

فایل نهایی را به صورت یک JPEG قابل چاپ در یک فایل PDF تحویل می دهم. تحویل فایل لایه باز (PSD) هزینه اضافی دارد.

دوست دارم به شما خدمت کوچکی ارائه کنم.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل PDF از JPEG قابل چاپ کارت ویزیت

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های Yass Film