توضیحات کاره

با توجه به سابقه چند دهه ای ما در زمینه فیلم و سینما و تلویزیون در بخش های تحقیق، نگارش، تولید، مدیریت، و آموزش؛ پیشنهاد می کنیم هر بار که سوالی در خصوص فن، هنر، و رسانه فیلم و سینما و تلویزیون داشته باشید، می توانید پرسش خود را مطرح نمایید و متخصصان ما پاسخگوی آن باشند...

هزینه پاسخ به هر سؤال: 10000 تومان
مدت زمان پاسخگویی: حداکثر 5  روز

سؤالاتی که بیش از یک پاراگراف پاسخ داشته باشد، و یا نیاز به تحقیق و بررسی ویژه ای داشته باشد؛ طبیعتا زمان و هزینه بیشتری لازم دارد که پس از دریافت سؤال تعیین و اعلام می گردد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل PDF حاوی یک پاراگراف متن در پاسخ به سؤال مشتری

سؤالاتی که بیش از یک پاراگراف پاسخ داشته باشد، و یا نیاز به تحقیق و بررسی ویژه ای داشته باشد؛ مطابق با توافق صورت گرفته، فایل PDF متناسب با آن تحویل داده می شود.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های Yass Film