توضیحات کاره

با استفاده از این فایل اکسل کلیه روابط محاسبه ضریب رفتار سازه در چند شیت قرار گرفته و در صفحه اول ستون آخر با قراردادن مشخصات سازه و کمک گرفتن از اطلاعات موجود در شیت ها ضریب رفتار سازه محاسبه خواهد شد.

از این فایل در کارهای پژوهشی به جای استفاده از روابط مختلف تا رسیدن به ضریب رفتار سازه به سادگی می توان با داشتن تمامی روابط در کنار هم و فقط با وارد نمودن اطلاعات سازه موردنظر هم ضریب شکل پذیری و هم ضریب رفتار سازه را محاسبه نمود.

قیمت پیشنهادی این کار 5000 تومان می باشد.

درصورت هرگونه اشکال در کار محاسبه اینجانب در حل مشکل پاسخگو خواهم بود.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل اکسل 8 صفحه ای

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های mfusefi