توضیحات کاره

خدمات تایپ همه نوع مقالات به صورت ویژه انجام می شود.

در صورت نیاز به انجام تایپ برای ریاضیات از علائم ریاضی مربوطه استفاده خواهد شد.

برای هر صفحه(250 کلمه ای) تصویربرداری شده عمومی مبلغ ۶۰۰ تومان و برای تایپ هر صفحه تصویر برداری شده تخصصی مبلغ ۸۰۰ تومان دریافت خواهد شد. بابت تایپ زبان عربی ۲۰۰ تومان با توجه به اعراب اضافه خواهد شد.

در تایپ به دستور کارفرما می توانیم از علائم نگارشی فارسی مانند نیم فاصله ، رعایت فاصله بین نقطه و ویرگول و غیره نیز استفاده کنیم که با توجه به این موضوع ۵ هزار تومان نیز برای رعایت این دستور دریافت خواهیم کرد.

با قیمت پایه وارد شده یک مقاله عمومی ۵۰ صفحه ای ویا یک مقاله تخصصی ۳۸ صفحه ای تایپ خواهد شد.

در صورت وجود جدول در مقاله به ازای هر جدول و با توجه به حجم جدول به قیمت تایپ اضافه خواهد شد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل ها به صورت یک فایل Word به همراه فونت

همچنین به همراه فایل word یک فایل PDF نیز تحویل داده می شود.

در صورت نیاز با انجام هزینه ی ۲۰ هزار تومان اضافه تر فایل پاورپوینت به صورت انیمیشنی تحویل داده خواهد شد.

  • به زبان: فارسی، انگلیسی، عربی، سایر (طبق توضیحات کاره)
  • تحویل به صورت: word، pdf، سایر (مطابق توضیحات کاره)

توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

نمونه ای از تایپ انجام شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

سایر کاره های Sarmen