توضیحات کاره

به دلیل شغل سربازی سفارش ها بعد از ظهر انجام میشه

افزایش بازدید از پست های شما کاملا واقعی میباشد

 

 • 1000 بازدید از 5 پست اخر 4000تومان
 • 1000بازدید از 10 پست اخر 6000تومان
 • 1000بازدید از 20 پست اخر8000تومان

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بستگی به نوع سفارش شما تعداد 1000 بازدید از پست های اخر 

  توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

  برای انجام این کاره از نرم افزار های سکه ای استفاده می شود

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

  سایر کاره های Chris