توضیحات کاره

- دارا بودن تمام امکانات سایت های فروشگاهی

- امکان پرداخت آنلاین

- امکان درج بی نهایت محصول

- اضافه کردن هر نوع امکان مدنظر کارفرما به سایت

- امکان پیگیری سفارشات

و ...

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک سایت شرکتی، شخصی یا فروشگاهی با تمام امکانات مورد نیاز

  توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

  نمونه ای از سایت طراحی شده توسط این کاربلد را از اینجا مشاهده و بررسی نمایید

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  سفارش گیری این کاره متوقف شده است.
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

  سایر کاره های ***