توضیحات کاره

طراحی و پیاده سازی نرم‌افزار های‌ مورد نیاز شما با رعایت اصول مهندسی نرم افزار

مرحله به‌ مرحله عملکرد نرم افزار تست می‌شود و اولویت پروژه پاسخ به‌ نیاز کارفرما خواهد بود.

قیمت پایه برای نرم‌افزار‌های ساده ( زیر ۲ ساعت کار ) ۵۰ تومان

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بسته به نوع سفارش کارفرما فایل های‌ خروجی تحویل داده میشود. ( فایل اجرایی - مستندات - سورس پروژه )

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های masih