توضیحات کاره

من کارشناس ارشد ام بی ای هستم وهفده سال سابقه اجرایی در خدمات آموزشی و پژوهشی دارم.

اگر به یک مقاله ی تاثیرگذار درفضای مجازی یا یک ارایه دانشجویی نیاز داشته باشید در خدمت شماهستم.

مقاله نوشته شده از نظر محتوا  و از حیث ساختار قابل ارایه در سمینارها، کارگاههای آموزشی و سایت های اینترنتی  می باشد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

نتیجه کار در قالب یک فایل فشرده شامل فایل متن مقاله(حداکثر 20 صفحه ) و اشکال و جداول ضمیمه میباشد. در صورتیکه در تحقیق مرتبط با مقاله از پرسشنامه استفاده شده باشد به پیوست ارسال می گردد.

    توضیح کارشناس تضمین کیفیت «انجام میدم» :

    یک نمونه مقاله ی تولید شده توسط این فروشنده با عنوان «تأثیر رهبری تحول آفرین بر قابلیت های چابکی سازمان» را می توانید از این لینک دانلود نمایید.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های مقالات سپهر