توضیحات کاره

طراحی تایپو گرافی  و مهر خاتم ، قیمت پایه برای طراحی پنجاه هزار تومان ، به علاوه پنجاه هزارتومان برای ارائه سه اتود و ادیت نامحدود کار

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل خروجی در فرمت های مورد تیاز ، کارفرما تحویل داده می شود

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  قیمت پایه  برای  طراحی اتود اولیه 1 روز 50,000 تومان
  اتود دوم +1 روز +30,000 تومان
  اتود سوم +1 روز +20,000 تومان
  فایل ادیت +1 روز +50,000 تومان
  سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.