توضیحات کاره

اگر کلید واژه های اصلی کسب و کار خود را نمی دانید بهتر است وارد کسب و کار اینترنتی نشوید! 

 

اهمیت دانستن کلید واژه های اصلی کسب و کار شما بیش از چیزی است که تصور می کنید. 

 

حتی اگر نخواهید کسب و کار اینترنتی هم داشته باشید باید بدانید مشتریان شما بیشتر به دنبال چه اطلاعات مرتبطی با کسب و کار شما می گردند و با این اطلاعات نبض کسب و کار خود را در دست گیرید.

 

ما می توانیم 25 واژه ی اصلی کسب و کار شما را برایتان از دیتابیس گوگل استخراج کنیم و به شما بگوییم هر کدام از این کلید واژه ها چند بار درماه جستجو می شوند. فقط کافیست نوع کسب و کار خود و یک الی 5 کلید واژه ای که فکر می کنید بیشترین ارتباط را با کسب و کار شما دارند به ما بگویید.

 

پس از آن لیستی از 25 واژه اصلی کسب و کارتان را در عرض کمتر از 48 ساعت برایتان ارسال می کنیم.

 

هر کلید واژه فقط هزار تومان!!! اینچنین اطلاعاتی قطعاً بسیار بیشتر از این برای شما ارزش خواهد داشت و چراغ راهی برای ادامه مسیر کسب و کارتان خواهد بود.

 

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل اکسل حاوی 25 کلید واژه پر جستجو در گوگل به همراه اطلاعات تعداد کلیک در ماه 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    سفارش گیری این کاره متوقف شده است.

    سایر کاره های FeoDolar