توضیحات کاره

ترجمه ی هر کلمه 10 تومن خواهد بود یعنی یک صفحه ی 300 کلمه ای 3 هزار تومن خواهد شد

ترجمه ی متون تخصصی هر کلمه 14 تومن خواهد شد...

زمان تحویل ترجمه با توجه به حجم کار متغییر است...

با تشکر

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

سفارش گیری این کاره متوقف شده است.