توضیحات کاره

1- برنامه ریزی و کنترل پروژه:

- زمانبندی

- آنالیز درآمد و هزینه

- لایحه تاخیرات

- تخصیص و تسطیح منابع

- آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه به صورت جامع

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

1- مطابق خواسته شما خدمات به صورت کامل انجام و کلیه فایل ها تحویل می گردد.

2- در صورت نیاز طبق یک جلسه توجیهی مجازی خدمات تشریح نیز خواهد گردید.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای زمانبندی ساده   در 2 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های Majidi.a