توضیحات کاره

این پروژه کارورزی مربوط به اداره جهاد کشاورزی مختص دانشجویان رشته حسابداری است . که ترتیب فصول آن به شرح زیر است :

فصل 1: آشنایی با مکان کار آموزی

فصل 2: آشنایی با واحد کارآموزی (امور مالی )و  در آخر فصل یک مثال  در ارتباط  با رشته نام برده در اداره آورده شده

فصل سوم:کلیه فعالیت هایی که یک کارورز ر آنجا میتواند انجام دهد یاعنوان  فعالیت های انجام شده این جانب آورده شده است.

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

با توجه به زمان آخرین فعالیت فروشنده، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش به ایشان پیام دهید و از پاسخگویی ایشان مطمئن شوید.
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.