توضیحات کاره

این پروژه کارورزی مربوط به اداره جهاد کشاورزی مختص دانشجویان رشته حسابداری است . که ترتیب فصول آن به شرح زیر است :

فصل 1: آشنایی با مکان کار آموزی

فصل 2: آشنایی با واحد کارآموزی (امور مالی )و  در آخر فصل یک مثال  در ارتباط  با رشته نام برده در اداره آورده شده

فصل سوم:کلیه فعالیت هایی که یک کارورز ر آنجا میتواند انجام دهد یاعنوان  فعالیت های انجام شده این جانب آورده شده است.

 

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

با توجه به زمان آخرین فعالیت فروشنده، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش به ایشان پیام دهید و از پاسخگویی ایشان مطمئن شوید.

نظرات برخی از مشتریان

1
0
loading

سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

loading