توضیحات کاره

مقدمه 1

تجارت‌ الکترونیک‌ چیست؟ 3

تعاریف‌ تجارت‌ الکترونیک‌ 4

پیدایش‌ تجارت‌ الکترونیک‌ 5

دلیل اهمیت  تجارت الکترونیک در عصر حاضر 7

مزایای تجارت الکترونیکی 7

دستاوردهای  نهادینه شدن فرهنگ تجارت الکترونیک 8

ویژگی های کلی تجارت الکترونیکی (EC) 8

نیازهای تجارت الکترونیک 8

مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی 9

1.      مدل B2B 10

2.      مدل‌های B2C وC2B 10

3.      مدل C2C 11

4.      مدل‌های در ارتباط با دولت 12

نخستین گام برای داشتن یک وبسایت درآمدزا 18

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل word در اختیار شما قرار می گیرد.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های m