توضیحات کاره

هر دقیقه 1000 تومان محاسبه میشود. 

هر یک ساعت در یک روز رونویسی میشود.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل ها را به صورت pdf و word تحویل میدم

  • به زبان: فارسی، انگلیسی
  • تحویل به صورت: word، pdf
  • تحویل به صورت: word، pdf
  • به زبان: فارسی، انگلیسی

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

قیمت پایه  برای  2 دقیقه رونویسی 1 روز 1,000 تومان
تایپ متون ترکیبی شامل جدول، نمودار، فرمول و.. (برای هر صفحه) +1 روز +500 تومان
سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

سایر کاره های mahdi_1221