توضیحات کاره

هر شبیه سازی ای در نرم افزار کتیا به جز ابر نقاط

بسته به زمانی که برای مدلسازی لازم است قیمت تعیین میشود

امکان طارحی به صورت پاراکتریک

گرفتن رندر

قیمت از ساعتی 70 هزار تومان

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تمامی فایل هایی که کتیا ایجاد میکند

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای هر ساعت   در 7 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های mahantaghavi