توضیحات کاره

من می تونم متون تخصصی انگلیسی شما در رشته های پزشکی، دامپزشکی و زیست شناسی را ترجمه کنم.

هزینه ترجمه متون تخصصی هر صفحه 250 کلمه ای 5000  است.

نمونه:

 

Studies in animal models and humans suggest that intentional exposure to helminths or helminth-derived products may hold promise for treating chronic inflammatory-associated diseases (CIADs). Although the mechanisms underlying ‘helminth therapy’ are being evaluated, little attention has been paid to the actual organisms in use. 
Here we examine the notion that, because of the complexity of biological symbiosis, intact helminths rather than helminth-derived products are likely to prove more useful for clinical purposes.

مطالعات انجام شده در مدلهای حیوانی و انسانی نشان می دهد که مواجهه عمدی با کرمها و محصولات ترشح شده از کرمها ممکن است نوید درمانی برای بیماری های مزمن التهابی را داشته باشد. اگرچه مکانیسم های اصلی کرم درمانی در حال ارزیابی هستند، اما توجه کمی به موجودات حقیقی مورد استفاده شده است. در اینجا این موضوع را بررسی می کنیم که به دلیل پیچیدگی همزیستی بیولوژیک کرمهای سالم نسبت به تولیدات ترشح شده از کرمها برای استفاده بالینی مفیدتر هستند.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از پایان پایان کار، ترجمه کامل در قالب یک فایل ورد در اختیار شما قرار می گیرد.

  • از زبان: انگلیسی
  • به زبان: فارسی
  • نوع ترجمه: تخصصی رشته پزشکی

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

برای یک صفحه 250 کلمه ای   در 3 روز
با توجه به زمان آخرین فعالیت فروشنده، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش به ایشان پیام دهید و از پاسخگویی ایشان مطمئن شوید.
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

سایر کاره های m.shahbakhsh