توضیحات کاره

من با دریافت توضیحاتی از کسب و کار شما یک شعار تبلیغاتی برای کسب و کار شما می سازم. این خدمت می تواند شامل فروشگاه های اینترنتی، شرکت های خدماتی، تولیدکنندگان محصولات مختلف و کسب و کارهای ریز و درشت باشد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

شما بعد از سفارش و خرید یک فایل Word دریافت خواهید کرد که تعدادی شعارهای تبلیغاتی مخصوص کسب و کار شما در آن وارد شده است که می توانید از آنها در محتویات تبلیغاتی خود استفاده کنید که در صورت نپسندیدن شعارها با ذکر دلیل می توانیم با هم در بهبود شعارهای تبلیغاتی کسب و کار شما تلاش کنیم.

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های ایده بازار