توضیحات کاره

کارشناس ارشد عمران گرایش سازه - تخصص در زمینه سازه های فضاکار 

قیمت هر مقاله 10000 تومان می باشد و در صورت درخواست مقاله به زیان انگلیسی یا مقاله تخصصی در زمینه سازه های فضاکار قیمت آن 20000 تومان می باشد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

 فایل pdf مقاله

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

    loading

    سایر کاره های m.azizafshar