توضیحات کاره

پروژه های دانشجویی 25 هزار تومان

پروژه های سنگین تر حد اقل 50 هزار تومان

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بسته به نوع سفارش فایل PDF وDWG را به شما تحویل میدهم

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  پروژه های دانشجویی 2 روز 25,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های mohammad99ak