توضیحات کاره

گفتن شعر و متن های ادبی مسجع ازاستعدادهای من هست و می تونم به شما در این زمینه خدمت کنم

نمونه

به مناسبت کرونا نفس ها حبس در سینه جهان نقاشی کینه تنی در تنگ تنهایی تهی از طعم آدینه پرید از پیله تا پیله گذر در حال دیرینه خموش از خشم خون آشام غمین از چنگ پر پینه

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

متن ورد

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    برای هر بیت   در 3 روز
    اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

    سایر کاره های Etesamian.roya