توضیحات کاره

ساخت اپل ایدی به صورت دلخواه خود با ایمیل 15 تومان

 

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

هم فایل ورد هم عکس و با فیلم تست شدنش که سالمه

 

و وقتی تحویل دادم  هیچ کلکی در کار نیست و همه اطلاعات ماله شخص شماس چون واقعا حوصله دردسر ندارم

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های king tec