توضیحات کاره

خدمت ارائه شده توسط من شامل ترجمه متون و مقالات دانشگاهی  ومتون عمومی  می باشد.

ترجمه انگلیسی به فارسی:

یک صفحه استاندارد شامل 250 کلمه است.

قیمت هر صفحه ترجمه متن : بین 4500 تومان تا 6500 تومان

 

ترجمه فارسی به انگلیسی:

1- هر صفحه فارسی با فونت B Nazanin 14 و فاصله خطوط 1.5 محاسبه خواهد شد.

2- قیمت هر صفحه ترجمه: 15000 تومان

از اطمینان و همراهی شما سپاسگزارم

------------------

یک نمونه ترجمه ی فارسی به انگلیسی:

چکیده در این مقاله ضریب کیفیت تشدید کننده های نوری به طور کلی و ضریب کیفیت خط تاخیر فیبر –
نوری و تشدید کننده حلقوی به طور خاص بررسی شده اند. در ابتدا دو روش محاسبه ضریب کیفیت تشدید
کننده ها، روش مشتق فاز به فرکانس و روش انرژی، بیان شده اند. همچنین ضریب کیفیت خط تاخیر
فیبرنوری با روش مشتق فاز به فرکانس بدست آمده است. ضریب کیفیت حاصل از این روش با ضریب کیفیت
بیان شده برای خط تاخیر فیبر نوری در مقاله Yao و همکارانش مطابقت ندارد. با این وجود اگر زمان تاخیررا با
زمان رفت و برگشت درون تشدید کننده یکسان در نظر بگیریم، ضریب کیفیت خط تاخیر حاصل از هر دو روش
با یکدیگر برابر می باشند. در ادامه ضریب کیفیت تشدید کننده حلقوی محاسبه شده که رابطه بدست آمده
نشان می دهد ضریب کیفیت با تلفات نسبت معکوس دارد .

 

In this paper the quality factor of optical resonators, mainly optical fiber delay lines and ring resonators, is studied. At first, the two methods “derivative of phase with respect to frequency” and “the energy approach” are utilized for calculating the quality factor. In addition, the quality factor of the fiber delay line is calculated using the derivative of phase relative to frequency. It is seen that the achieved quality factor for the fiber delay line does not match the formula given by [2]. However, if the delay time is considered equivalent to the round trip time in the resonators, the obtained quality factors of the two mentioned methods are the same. Moreover, the ring resonators’ quality factor is computed, where the quality factor is inversely proportional to loss.

 

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

در پایان فایل pdf و فایل word ارائه خواهد شد.

  • از زبان: فارسی
  • به زبان: فارسی
  • نوع ترجمه: عمومی

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

ترجمه تخصصی هر صفحه   +2,000 تومان
ترجمه فارسی به انگلیسی   +11,000 تومان
برای ترجمه 250 کلمه عمومی انگلیسی به فارسی   در 7 روز
با توجه به زمان آخرین فعالیت فروشنده، پیشنهاد می‌کنیم قبل از ثبت سفارش به ایشان پیام دهید و از پاسخگویی ایشان مطمئن شوید.
اگر پروژه خاص و یا شرایط خاصی را درنظر دارید که در باکس بالا نیامده، پروژه اختصاصی خود را درخواست دهید.

سایر کاره های khodadadi