توضیحات کاره

مدلسازی  شما را در نرم افزار solidworks و catia انجام میدهم.

تهیه نقشه های دوبعدی و سه نما از مدل با استفاده از نرم افزار

انجام ورقکاری در نرم افزار

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل مربوط به 

مدلسازی قطعات

قطعه مونتاژشده

نقشه قطعات

با فرمتهای مورد نیاز شما در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  هر روز کار 1 روز 20,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های keyhan_nag