توضیحات کاره

آیا می خواهید کودکتان زمان زیادی را پای دستگاه های بازی نگذراند؟

آیا می خواهید چیز های جدید به او آموزش دهید؟

آیا می خواهید تکالیف مدرسه اش را خودش انجام بدهد؟

در این برنامه که به صورت خاص برای کودک شما تهیه می شود.تک تک آیتم ها با زمینه آموزشی ساعاتی از روز کودک شما را به خود مشغول می کنند. بر اساس زمانی که برای کودکان می گذارید یک برنامه دو هفته ای تحویل داده خواهد شد و شامل چهارده شعر ، چهارده داستان ، چهارده بازی و کاردستی ، چهارده موضوع نقاشی مرتبط و آموزش نحوه صحیح ارتباط با کودک است،  من همه اینها را  به شما آموزش می دهم .....

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های kamelia