توضیحات کاره

با توجه به اینکه کلیه فروشگاه های بدون نماد اعتماد ملی بسته خواهند شد و فعالیت آنها غیر قانونی محسوب می شود بهتر است همین امروز نماد ملی خود را ثبت کنید. من توانم از الف تا ی ثبت این نماد را همراه با جدول ها و مدارک مورد نیاز در اختیار شما بگذارم.

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های kamelia