توضیحات کاره

در ابتدا با بررسی صنعت و شغل شما بهترین راه انجام امور مالی شما را به صورت دستورالعمل تهیه میکنم. 

به صورت هفتگی گزارشاتی که در دستورالعمل خواستم رو بررسی خواهم کرد تا با دستورالعمل و همچنین قوانین و مقررات مطابقت داشته باشه.

پس از بررسی، مغایرت ها را اعلام و راه اصلاح آن را به شما خواهم گفت.

این کار رابه صورت هفتگی انجام میدم و در پایان ماه گزارشات مالی استاندارد به شما میدم و همچنین پیشنهاداتی برای بهبود فعالیت و بهبود بازده سرمایه گذاری به شما میدم که در کمتر از یکسال پیشرفت 100 درصدی شما را تضمین خواهم کرد.

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

تهیه دستورالعمل ونقشه راه امور مالی کسب وکار 5،000،000 زیال

تهیه صورتهای مالی اساسی طبق استاندارد های حسابداری 5،000،000 ریال

مغایرت گیری هفتگی حسابها با سایر مدارک، قوانین و دستورالعمل ها 5،000،000

درصورتی که قرارداد ماهیانه بابت خدمات فوق منعقد شود ماهانه 15،000،000 (در صورت انعقاد قرارداد ماهانه کارهای شما به صورت بروز رصد میشود و حسابهای شما پیوسته بروز می باشد که در تصمیم گیری های شما بسیار موثر خواهد بود و هم چنین در قرارداد ماهیانه شما بودجه نقدی ماهانه و سالانه و هم چنین آموزش و استخدام و جایگزین کردن نیروی حسابدار مقیم را هم به صورت رایگان دریافت خواهید کرد)

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  2 صفحه دستورالعمل و نقشه راه امور مالی 7 روز 200,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.