توضیحات کاره

طبق استاندارد سایت "انجام میدم" مجموع واژگان یک صفحه شامل 250 کلمه با بهای ویرایش عادی بدون تایپ 50.000 ریال و ویرایش فایلهای Word مبلغ 100.000 ریال در خدمت بزرگواران هستم (البته مطالبِ صرفاً دارای استاندارد نوشتاری و طبق قوانین کشور مورد پذیرش است) .

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

پس از اتمام کار فایلهای ویراستاری شدۀ دستنئویس یا فایلهای Word اصلاح شده (طبق توافق سفارش دهنده) به حضور ارائه می گردد .

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های م.شجاعی