توضیحات کاره

لوگو کاملا اختصاصی بوده و متعلق به یک شرکت و برند میباشد.

هر سفارش همراه با 4-5 نمونه طراحی لوگو به مشنری با کیفیت معمولی تحویل داده شده و بعد از تائید نهایی فایل اصلی به مشتری تحویل داده میشود.

قبل از تحویل مشتری اجازه تغییر در لوگو تائید شده را میتواند  تا 2 الی 3 بار به صورتی که به طراح اصلی لوگو آسیب نرسد تغییر بدهد.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

یک فایل PDF

یک فایل TIFF

یک فایل JPG

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های حوروس گرافیک