توضیحات کاره

قیمت پایه بر هر ساعت 30000 تومان میباشد ک البته قیمت اصلی به صورت توافقی و با بررسی پروژه درخواستی شما تعیین میگردد ک بستگی ب جزئیات و دقت مورد نظر و همچنین پیچیدگی قطعه درخواستی شما متغیر از 50000 به بالا میباشد 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل step پروژه و همچنین فایل اصلی و رندر گرفته شده به همراه نقشه های قطعه در یک پوشه و یا فایل فشرده تقدیم میگردد البته درصورت نیاز ب فایل ها یا فرمت های دیگر قادر ب ارائه بسته به نیاز شما نیز هستم.

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های hosseyn.rasti