توضیحات کاره

مدل سه بعدی با کیفیت بالا و زمان کوتاه ارائه خواهد شد و بنا به خواست مشتری رندر می شود.

پروژه میتواند هر نوع پروژه ای باشد مانند؛

 • قطعات صنعتی،
 • محصول،
 • طراحی داخلی،
 • معماری
 • و...

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

زمان تحویل کار با هر فرمتی که مشتری درخواست کرده باشد تحویل میشود و رندر ها با کیفیت بالا ارائه خواهند شد.

  انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

  فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

  سایر کاره های hosseinrajabchali70