توضیحات کاره

طراحی محصول

مدل کردن اجسام در نرم افزار

تهیه نقشه محصول برای امور تولید

طراحی انواع قالب

طراحی مخازن

طراحی جیگ و فیکسچر

آنالیز سطوح و قطعات

تهیه G کد برای CNC

 

** پروژه و طراحی های ساده شامل قیمت پایه میباشند**

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

قیمت پایه   7 روز 10,000 تومان
سطوح ساده +1 روز +10,000 تومان
سطوح متوسط +3 روز +20,000 تومان
سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.