توضیحات کاره

تایپ متون فارسی هر صفحه ۵۰۰ تومان

بیشتر از 10 صفحه ، صفحه ای 400 تومان

تایپ متن انگلیسی صفحه ای 1000 تومان

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

بعد از انجام پروژه یک فایل word و pdf تحویل میگیرد

  • به زبان: فارسی، انگلیسی
  • تحویل به صورت: word، pdf

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

سایر کاره های hossein25