توضیحات کاره

انجام پروژه شما در محیط های part, shape, sheet metal  با کمترین قیمت از 10 هزار تومان

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل part ,... و در صورت نیاز فایل نقشه از طرح موردنظر

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های hoseinht22