توضیحات کاره

روتوش حرفه ای عکس های تکی و دسته جمعی شما 
روتوش عکس های قدیمی

پاک کردن زمینه عکس هاتون و جایگزینی با عکس زمینه دلخواهی شما
 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل عکس 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های elahe hedayati