توضیحات کاره

درست کردن چنل دیسکورد بالاترین سطح کیفیت

وبرای هر ساعت کار10تومان گرفته می شود

در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام قبل از ثبت سفارش با من در ارتباط باشید

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

چنل 100درصد  پایانی

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    قیمت پایه  برای  هرساعت کاربابالا ترین کیفیت 2 روز 10,000 تومان
    سایر خدمات اختصاصی (نیازمند بررسی)   توافقی
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های hamidsg1-41